Jeżeli niepokoi Cię rozwój Twojego dziecka, dostrzegasz trudności w rozwoju mowy, kłopoty z czytaniem lub pisaniem, nie zwlekaj, zapraszamy na konsultacje i diagnozę testem SON-R. Każdy dzień odpowiednich oddziaływań stymulujących przybliża dziecko do sukcesów i zwiększa jego szansę na poprawę ćwiczonych umiejętności.  

Test SON-R składa się z 6 pod-testów warunkujących uczenie się języka mówionego i pisanego:

  • umożliwia diagnozę preferencji zadań prawopółkulowych i lewopółkulowych,
  • sprawdza umiejętność dokonywania kategoryzacji, wnioskowania przez analogię, tworzenie i wykorzystywanie reguł, analizę i syntezę wzrokową (materiał tematyczny i atematyczny), linearne przetwarzanie, wnioskowanie symultaniczne, grafopercepcję i planowanie ruchu;
  • pozwala obliczyć wiek rozwojowy dziecka dla każdej zbadanej funkcji oraz iloraz inteligencji,
  • umożliwia określenie postępów dziecka po roku terapii i wspomaga planowanie dalszych oddziaływań terapeutycznych.
  • Badanie testem przeprowadza psycholog. Uzyskane rezultaty konsultowane są z terapeutą dziecka i pozwalają na dokonanie kompleksowej diagnozy funkcji poznawczych przez psychologa i logopedę w celu zapewnienia stymulacji jak najlepiej dopasowanej do bieżących potrzeb i możliwości dziecka.  


son-rjpg