Fundatorki Fundacji "Mówi Się" 


mgr Dagmara Śmiałkowska

Filolog, logopeda, terapeuta. Absolwentka filologii polskiej i logopedii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, z alalią, niesłyszących, z zespołem Downa, upośledzonych, z porażeniem mózgowym i zagrożonych dysleksją.

Kontakt: 510-275-043


mgr Iwona Wójtowicz

Nauczyciel nauczania początkowego, logopeda, terapeuta. Absolwentka nauczania początkowego Uniwersytetu Warszawskiego oraz logopedii Uniwerstytetu Pedagogicznego w Krakowie. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołem Downa, porażeniem mózgowym oraz dysleksją.

Kontakt: 606-949-667Terapeutki pracujące w Fundacji "Mówi Się"


mgr Monika Bialik
Filolog, logopeda. Absolwentka filologii polskiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów z logopedii na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzi terapię zaburzeń rozwoju mowy występujących u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, zespołami genetycznymi oraz obniżoną sprawnością intelektualną, afazją, alalią, dysleksją, opóźnionym rozwojem mowy oraz wadami wymowy.

mgr Liliana Brożek
Psycholog, terapeuta. Absolwentka społecznej psychologii klinicznej i studiów podyplomowych wczesnej interwencji terapeutycznej i wspomagania rozwoju małego dziecka Uniwersytetu SWPS w Warszawie. W trakcie studiów podyplomowych z diagnozy klinicznej dziecka i jego rodziny Uniwersytetu Warszawskiego. Trener umiejętności psychologicznych osób dorosłych z dyplomem Szkoły Treningu i Warsztatu Psychologicznego Ośrodka Intra w Warszawie. Prowadzi terapię dzieci z autyzmem, z zespołem Aspergera, alalią, afazją, zespołem Downa, porażeniem mózgowym i dysleksją.

inż. Karolina Żbikowska
Absolwentka Inżynierii Środowiska na Wydziale Ekologii Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. Studentka studiów podyplomowych Pedagogika korekcyjno - kompensacyjna i logopedia szkolna w Wyższej Szkole im. Pawla Włodkowica. Prowadzi terapię w zakresie matematyki dla dzieci z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, upośledzeniem intelektualnym oraz terapię dzieci z alalią, afazją, opóźnionym rozwojem mowy z wykorzystaniem Manualnego Torowania Głosek ®

mgr Edyta Lubelska 

Pedagog specjalny, terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju. Absolwentka edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną, terapii pedagogicznej oraz wczesnego wspomagania rozwoju Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie. Prowadzi terapię dzieci autystycznych, z Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, dysleksją, zespołami genetycznymi, afazją, alalią oraz opóźnionym rozwojem mowy. W swojej pracy wykorzystuje metodę Manualnego Torowania Głosek.