Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka

(tylko w lokalizacji na Syrokomli 6)

Jeśli:

 • jesteś rodzicem, który chce wspomagać rozwój swojego dziecka już od pierwszych chwil,
 • martwi Cię rozwój Twojego dziecka, niepokoją pewne zachowania,
 • chcesz uzyskać informacje na temat gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 • pragniesz pomóc mu pokonać trudności w pierwszych latach nauki,
 • jesteś nauczycielem dziecka, którego trudności martwią Cię

Przyjdź do nas, dowiesz się:

 • jak wspierać rozwój dziecka,
 • w przyjaznej atmosferze porozmawiamy o Twoich wątpliwościach i niepokojach,
 • możesz umówić się na zajęcia terapeutyczne razem z dzieckiem.
Kontakt: pani Katarzyna Furtak (tel. 661-752-701)

Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka to kompleksowe, intensywne, wielospecjalistyczne działania mające na celu pobudzenie oraz stymulowanie rozwoju ruchowego, poznawczego, emocjonalnego i społecznego dziecka od chwili wykrycia symptomów nieprawidłowego funkcjonowania do podjęcia przez nie nauki w szkole. Zajęcia te w większości dotowane są z budżetu miasta stołecznego Warszawy (jeśli dziecko posiada wymaganą  opinię).

Warunkiem uczestnictwa w zajęciach wczesnego wspomagania jest posiadanie opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.  

Opieką obejmujemy dzieci :

 • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim i umiarkowanym,
 • z opóźnionym, nieharmonijnym rozwojem,
 • z różnorodnymi dysfunkcjami rozwojowymi,
 • z zaburzeniami rozwoju mowy,
 • z zaburzeniami zachowania,
 • z całościowym zaburzeniem rozwojowym,
 • z Zespołem Aspergera,
 • ze spektrum autyzmu.

Wspieranie rozwoju, to ciągłe poszukiwanie nowych, skutecznych sposobów. Nie ma cudownych metod! Nie ma gotowych rozwiązań! Cała praca terapeutyczna to proces dążenia do zrozumienia dziecka z dysfunkcjami: odkrywanie tego, co potrafi, jego mocnych stron, ale także wychodzenie naprzeciw zjawiskom, które się ujawniają - możliwościom, czyli temu, co zrobi lub osiągnie po otrzymaniu odpowiedniego wsparcia. 

Jeśli chcesz zobaczyć Statut Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka w naszej placówce kliknij link poniżej.