Więcej zdjęć w Galerii i na na facebooku :) ! 

W lutym 2020 roku otworzyliśmy nowy ośrodek terapeutyczny dla dzieci z zaburzeniami komunikacyjnymi a w marcu Terapeutyczny Punkt Przedszkolny dla dzieci z orzeczeniami autyzmu oraz zaburzeń sprzężonych.

Nowy punkt mieści się przy ul. Władysława Syrokomli 6 (Targówek/Bródno). 

Założenia programowe przedszkola oraz ich realizacja jest spójna z programem i metodami TPP "Mówi się".

 • Kilkuosobowe grupy dzieci
 • Terapeuci pracujący NASZĄ metodą
 • Wykwalifikowani w NASZEJ metodzie wychowawcy
 • Indywidualne zajęcia logopedyczne (usprawnianie wszystkich funkcji intelektualnych, stymulowanie lewej półkuli, budowanie systemu językowego u dzieci niemówiących lub nierozumiejących mowy)
 • Opieka psychologiczna
 • Terapia SI
 • Arteterapia
 • Zajęcia wychowania fizycznego
 • Rytmika
 • Zajęcia z wiedzy o wszechświecie prowadzone przez wykwalifikowanego nauczyciela Montessori
 • Możliwość realizowania WWR-ów
 • Możliwość dostosowania zajęć terapeutycznych do indywidualnych potrzeb dziecka wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
 • Comiesięczne koncerty muzyczne
 • Wyjścia i wyjazdy na ciekawe wydarzenia kulturalne dostosowane do możliwości naszych dzieci
 • Duże przestronne sale
 • Możliwość bezpłatnego parkowania